Henkilötietolaki 1050/2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Ramsholmen 6022 Oy, Y-tunnus: 1828233-3. Osoite: Yliopistonkatu 5 A 10, 20100 Turku, info@ramsrent.com.

Rekisterin tiedot
Nimi: Yhteydenottolomakerekisteri

Käsittelyn tarkoitus: Rekisteri on perustettu yhteydenottolomakkeisiin vastaamiseksi.

Tietosisältö: Rekistereissä on yhteyshenkilön etu- ja sukunimi ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan kotisivuilta lähetetyistä yhteydenottolomakkeista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Ei luovuteta

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Ei siirretä

Rekisterin suojauksen periaatteet
Yhteydenottolomakkeella saatuja henkilötietoja säilytetään yrityksen omalla palvelimella, siihen saakka kunnes niihin on vastattu. Tietoja säilytetään tarvittaessa myös vastaamisen jälkeen, jos yhteydenotto johtaa asiakkuussuhteen syntymiseen.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  • Tarkastusoikeus: Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa
  • Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
  • Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemään häntä itseään koskevia tietoja suoramyyntiä, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina-ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Käytämme yhteydenottomakkeilla saatuja tietoja yhteydenottolomakkeihin vastaamiseen ja palveluidemme markkinointiin.

Lähetä pyyntö joko sähköpostitse osoitteeseen service@smartbutlers.com, tai kirjallisesti osoitteeseen: Ramsholmen 6022 Oy, Yliopistonkatu 5 A 10, 20100 Turku.

Evästeet
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivustot voivat käyttää tehdäkseen käyttäjäkokemuksesta tehokkaamman. Tämä sivusto käyttää evästeitä mm. kävijämäärämme analysoimiseen.